Üldplaneeringud

2012 Jüri aleviku üldplaneering (projektijuht OÜ E-Konsult)

2009 Loksa linna üldplaneering

2007 Kabli supelranna osaüldplaneering, Häädemeeste vald

2007 Treimani supelranna osaüldplaneering, Häädemeeste vald

2006 Mustamäe linnaosa üldplaneering. Tallinn (projektijuht OÜ E-Konsult)

2005 Krapi telkimisala, Häädemeeste valla osaüldplaneering

2004 Matsiranna puhkeala, Varbla valla osaüldplaneering

2003 Lemme telkimisala, Häädemeeste valla osaüldplaneering

2004 Nõmme linnaosa ehitusmäärus, Tallinn (projektijuht OÜ E-Konsult)

2004 Nõmme linnaosa üldplaneering, Tallinn (projektijuht OÜ E-Konsult)

1994 Kalamaja raamplaneering, üldplaneeringu põhimõtted ja osalises mahus

detailplaneering koos krundijaotusplaaniga, Tallinn

1993/95 Vana-Pääsküla keskuse üldplaneering, Tallinn