«

»

Planeerimispsühholoogia ja -eetika alane nõustamine


Abi ruumilise planeerimise osapoolte(isiksuste) käitumis- ja arengupsühholoogiast tulenevate probleemide lahendamisel.