Meist

FUTUSET OÜ  – 30 aastat linnaplaneerimist

Asutatud 1990. aastal esimeste iseseisvate arhitektibüroode seas Eesti Arhitektuurifondi väikeettevõttena Arhitektuuribüroo Siiri ja Margus Koot.  Hiljem aktsiaseltsi  ja osaühinguna Arhitektibüroo KOOT & KOOT, alates 2009. aastast osaühinguna KOOTPLAAN, alates 2022. aastast osaühinguna FUTUSET.

Oleme algusest peale spetsialiseerunud linnaplaneerimisele ning seetõttu vahetult kaasa elanud taasiseseisvunud vabariigi planeerimistraditsioonide arengule. Omalt poolt oleme sellele protsessile kaasa aidanud nii planeerimisalase seadusandluse väljatöötamise kui ka praktiliste tööde kaudu ehitusmääruste ja probleemsete alade üldplaneeringute koostamise kaudu.

Tehtud töid – Kalamaja raamplaneering, Veskimöldre detailplaneering (DP), Klooga aleviku DP, Laulasmaa kooli DP, Klooga mõisa DP, Nõmme linnaosa ehitusmäärus, Harku-Nõmme-Mustamäe rekreatiivala teemaplaneering, Narva Äkkeküla spordikeskuse DP, Mustamäe linnaosa üldplaneering, Tallinna velodroomi DP, Loksa linna üldplaneering jpm.