Meist

KOOTPLAAN OÜ  – 25 aastat linnaplaneerimist

Asutatud 1990. aastal esimeste iseseisvate arhitektibüroode seas Eesti Arhitektuurifondi väikeettevõttena Arhitektuuribüroo Siiri ja Margus Koot.  Hiljem aktsiaseltsi  ja osaühinguna Arhitektibüroo KOOT & KOOT ning alates 2009. aastast nime all KOOTPLAAN.

Oleme algusest peale spetsialiseerunud linnaplaneerimisele ning seetõttu vahetult kaasa elanud taasiseseisvunud vabariigi planeerimistraditsioonide arengule. Omalt poolt oleme sellele protsessile kaasa aidanud nii planeerimisalase seadusandluse väljatöötamise kui ka praktiliste tööde kaudu ehitusmääruste ja probleemsete alade üldplaneeringute koostamise kaudu.

Arhitekt Siiri Koot’i varasem töökogemus pärineb Eesti Maaehitusprojekti perspektiivplaneerimise osakonnast.
Arhitekt Margus Koot on varem töötanud pikemalt Eesti Projektis ning olnud juhataja ja Tallinna peaarhitekti asetäitja linnaplaneerimise ametis. Viimased 15 aastat on lugenud linnaplaneerimise aluseid ja andnud praktilist planeerimist Eesti Kunstiakadeemias, viimastel aastatel lisaks ka Tallinna Tehnikaülikoolis, samuti lugenud linnaplaneerimist Tallinna Ülikoolis.