Ruumiline planeerimine,

s.h. detailplaneerimine ja linnaplaneerimisalased konsultatsioonid.