Planeeringud


Planeerimisprojektid, tasuvusuuringud, koha-analüüsid. Planeerimisalane konsultatsioon.

Planeerimispsühholoogia ja -eetika alane nõustamine


Abi ruumilise planeerimise osapoolte(isiksuste) käitumis- ja arengupsühholoogiast tulenevate probleemide lahendamisel.

Loengud ruumilisest planeerimisest, ruumipsühholoogiast ja -eetikast


Ruumialase üldistava mõtlemise koolitused.